Benzín ze vzduchu? No, uvidíme...

Leave a Comment
Vyrábíme benzín ze vzduchu, pochlubili se britští inženýři a nadchli experty  – Novinky.cz:
"Technologie výroby “benzínu ze vzduchu” spočívá ve využití uhlíku a vodíku jako základních prvků, z nichž je tvořena ropa. Odborníci ze společnosti Air Fuel Synthesis si řekli, že uhlík je obsažen ve vzduchu ve formě oxidu uhličitého a vodík lze vzít z vody. Trik spočívá ve smíchání hydroxidu sodného s oxidem uhličitým obsaženým v atmosféře, z nichž elektrolýzou vznikne uhličitan sodný. Z toho pak lze izolovat čistý oxid uhličitý. Vodík lze získat elektrolýzou vodní páry zachycené z odvlhčovače. Z nich firma následně produkuje metanol, který prožene reaktorem a přemění ho v benzín."

'via Blog this'
Čti dál
úterý 22. července 2014