Kratinká zpráva z diskuze k Plánu mobility pro Brno

Leave a Comment
Kdy už jsem v sobě jednou probudil aktivního občana, rozhodl jsem se také zúčastnit veřejné diskuse k návrhové části Plánu mobility pro Brno, kterážto byla sezvána na úterý 7. března 2017 na 17.00. Pět hodin odpoledne je oblíbený čas pro obdobné akce, ač spousta pracujících občanů stále ještě pracuje. A nebude tedy do věcí moc kecat? Přinejmenším to tomuto záměru odpovídá. Pořád to ale mohli úředníci svolat v období jarních prázdnin. Takže vlastně ještě dobře.

Podle definice je "Plán udržitelné městské mobility pro město Brno strategický dokument, který pomůže zlepšovat život ve městě. Je zaměřen na oblast mobility, tedy pohybu pěšky, na kole, v prostředcích veřejné dopravy nebo automobilu či přepravy zboží. Při přípravě plánu se zaměřujeme i na účast odborné i laické veřejnosti na hledání optimálního řešení a hodnocení výsledků navržených opatření."

Podle půlhodinové prezentace před diskuzí mi ale připadá, že jde o velmi povrchní nástřel utopie podle vizí aktuálně spoluvládnoucích Zelených a jejich cyklo-kliky. V žádném případě to není dokument ani apolitický, ani nadčasový, jak se snaží být prezentován. A byť je obalen odborně znějící omáčkou, vychází z tendenčních závěrů. Zarazí i metodika vyhodnocení stávající situace a cílové změny, které takto vlastně nejdou srovnat. Počítá se také s postupnou aktualizací podle dalšího vývoje, takže současná verze ani nemůže být nijak zavazující. Plán má plánovat na 30 let dopředu. Když se ohlédneme naopak 30 let zpět, kde byly třeba elektromobily?

Dokument obsahuje jak technologické nápady z 50. let, tak fantasmagorie tipu jednotné zásobování obchodů v centru. To by bylo představitelné, jen pokud by centrum byl jeden velký obchoďák, nebo se k moci vrátili - vy víte kdo. I když to se obávám je vlastně nakonec celkem reálné. :-|

Ilustrační foto: nadacepartnerstvi.cz
Základní mantra stále zní Auta jsou zlo, které je třeba vymýtit. Přitom z prezentujícího spoluautora vypadla perla „Auta budou přibývat, i když v plánu je, že nebudou.“, což bylo pochopitelně odměněno potleskem. V plánu je zapracovaná také jako dopravní prostředek nesmyslná lanovka z výstaviště do kampusu. Proč? Protože „to bylo v zadání“. Takže sorry jako?

Co se týče skladby diskutujících, většina byla z řad tvůrců plánu, spolupracujících organizací, magistrátu a zastupitelstva. "Obyčejných lidí" bylo pomálu. Nejhlasitěji a nejagresivněji se projevovalo několik cyklofanatiků (tři mladí kluci, jeden zaangažovaný, a jedna padesátnice), i když jim celý plán jde jen a jen na ruku. Co asi vypovídá o dotazujícím vyslovený požadavek na regulaci provozování SUV? Mno, já bych to celé nazval fraška.

Průběh samotné diskuze nemusím víc rozepisovat, protože to "za mě" velmi věrně provedli pánové z Brno autem.cz v článku Veřejné projednávání návrhové části Plánu mobility. Ano, takto to probíhalo. Do puntíku.


P.S.: Je zajímavé, jak byl průběžně plán mobility a jeho tvorba hodnocen různými stranami v průběhu doby:Čti dál
sobota 11. března 2017